วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

Mind Mapping 9 คำพ่อสอน

สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 13 ก.ค. 2552

นำเสนอผลงานกลุ่ม 9 คำพ่อสอนหน้าชั้นเรียน ที่ทำขึ้นมาโดยใช้โปรแกรม Freemind และ MindManager ที่ได้เรียนรู้ไปในสัปดาห์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 6 ก.ค. 2552

ไม่มีการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ

Mind Mapping 9 คำพ่อสอน (งานกลุ่ม)