วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 10 ส.ค. 2552

ไม่ได้เข้าชั้นเรียนเนื่องจากไปเข้าค่ายอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือเบื้องต้นที่ค่ายวชิราวุธ จ.ชลบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น